Game details


Date & time Players Details
2021-06-26 21:56:36
Vojlʹ Anna
+5.3
30,300
Surygin Egor
-18.6
16,400
西 Masui Hide
+63.7
58,700
Sviridova Valentina
-50.4
-5,400
 • Best hand: Masui Hide - 6 han
 • Ron hands: 4
 • Tsumo hands: 2
 • Drawn rounds: 2
 • Full game log:
 • 東1: Masui Hide - Pinfu, Sanshoku, Riichi, Ippatsu, dora 1 (Sviridova Valentina), 6 han. Riichi bets: Masui Hide
  東2: Exhaustive draw (tenpai: Sviridova Valentina, Surygin Egor). Riichi bets: Sviridova Valentina
  東2: Masui Hide - Sanshoku (Sviridova Valentina), 1 han, 30 fu.
  東3: Masui Hide - San ankou, Tanyao, Riichi, Menzen tsumo, dora 1 (tsumo), 6 han. Riichi bets: Masui Hide, Sviridova Valentina, Surygin Egor
  東3: Vojlʹ Anna - Honitsu, dora 3 (tsumo), 5 han.
  東4: Masui Hide - Yakuhai x1, dora 1 (Sviridova Valentina), 2 han, 30 fu.
  南1: Exhaustive draw (tenpai: Masui Hide).
  南2: Vojlʹ Anna - San ankou, Tanyao (Sviridova Valentina), 3 han, 40 fu.